Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 stycznia 2018 10:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wysokość rocznych stawek czynszu dzierżawnego w roku 2018.

USTALA SIĘ ROCZNE STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA 1 M2 POWIERZCHNI GRUNTU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2018.

L.P.

PRZEZNACZENIE DZIERŻAWIONEGO GRUNTU

SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI CZYNSZU

STAWKA CZYNSZU

1

Grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą

Równowartość 200%stawki podatku od nieruchomości za1 m2 powierzchni gruntu na cele związane z działalnością gospodarczą, obowiązującej w 2018r.

(200% x 0,91 zł)

1,82[zł/m2]

2

Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe

Równowartość 5q żyta, cena 1q żyta przyjęta z komunikatu Prezesa GUS podana za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

(5 x 52,49zł)

262,45[zł/ha]

3

Grunty pod garażami
i budynkami gospodarczymi oraz grunty stanowiące ogródki przydomowe

Równowartość stawki podatku od nieruchomości za 1 m2 powierzchni gruntu na cele związanez działalnością gospodarczą, obowiązującej w 2018r.

(100% x 0,91 zł)

0,91[zł/m2]

4

Grunty przeznaczone na cele sportowe i rekreację związane z działalnością zarobkową

Równowartość stawki podatku od nieruchomości za 1 m2 powierzchni gruntu na cele związane z działalnością gospodarczą, obowiązującej w 2018r.

(100% x 0,91 zł)

0,91[zł/m2]

5

Grunty zajęte na czas budowy przy realizacji inwestycji budowlanych

Równowartość 500%stawki podatku od nieruchomości za1 m2 powierzchni gruntu na cele związane z działalnością gospodarczą, obowiązującej w 2018r.

(500% x 0,91 zł)

4,55[zł/m2]

6

Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej

Równowartość 200%stawki podatku od nieruchomości za1 m2 powierzchni gruntu na cele związane z działalnością gospodarczą, obowiązującej w 2018r.

(200% x 0,91 zł)

1,82[zł/m2]

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie