Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2015 10:03 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDU GMINY

Wpłaty z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku leśnego,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wieczyste użytkowanie,
- czynsz dzierżawny,

można dokonywać na numer rachunku:

PSB Złotoryja O/Warta Bol. 79 8658 1022 2600 0127 2000 0020


Wpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- podatku rolnego od osób fizycznych,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłata za śmieci

dokonuje się na konta indywidualne w związku z uruchomieniem usług masowych płatności.

Numer konta przesyłany jest podatnikom na urzędowych rachunkach.Opłaty z tytułu udostępniania danych z ewidencji ludności należy dokonywać na konto:

PSB Złotoryja O/Warta Bol. 16 8658 1022 0000 0127 2000 0010


Wpłaty z tytułu:

- wadiów przetargowych,

- kaucji

należy dokonywać na konto: PSB Złotoryja O/Warta Bol. 79 8658 1022 2600 0127 2000 0030

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie