Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 września 2016 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Warunki ponownego wykorzystywania

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:

  • obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
  • obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
  • obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Warta Bolesławiecka.


Gmina Warta Bolesławiecka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Warta Bolesławiecka.


Gmina Warta Bolesławiecka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronie BIP Gminy Warta Bolesławiecka i w innym gminnym serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,

2) szkody spowodowane przez dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Gmina Warta Bolesławiecka uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Nakładając opłatę uwzględnia się:
a) koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili)
b) koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki)
c) inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie