Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2011 17:27 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wartość majątku gminy Warta Bolesławiecka

Wartość majątku gminy na koniec roku 2010 wynosi 100.223.081,35zł. Po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartość gruntów w oparciu o szacunek wartości gruntów, będących w zasobie gminy Warta Bolesławiecka, wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego  dniu 05.05.2010r. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją wartości księgowych gruntów stanowiących zasób Gminy Warta Bolesławiecka. Wartość gruntów wg szacunku rzeczoznawcy majątkowego wynosi 80 163 322,35 zł, w tym 72.258.592zł. to wartość działek gruntu pod drogami. Wartość mienia pozostałego tj.  budynków, budowli i lokali oraz maszyn, urządzeń i środków transportowych przed aktualizacją stanu księgowego wynosi 20.059.759zł

              Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.:

WyszczególnienieWartość brutto majątku w zł
Uwagi
GRUNTY80.163.322,35wg szacunku rzeczoznawcy z dnia 5.05.2010r.
w tym: działki gruntu pod drogami:
72.258.592,00jw.
BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE
     978.528,00wartość księgowa
BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE
  6.609.854,00wartość księgowa
w tym świetlice:
  3.706.555,00
 
w tym remizy:
 1.359.262,00 
w tym budynki biurowe:
    181.670,00 
w tym lokale użytkowe:
    118.997,00
 
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
10.847.329,00wartość księgowa
w tym linie energetyczne:
 1.025.631,00 
w tym mosty i wiadukty
    478.570,00
 
w tym drogi osiedlowe
 7.192.329,00 
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
    634.016,00
wartość księgowa
w tym maszyny i urządzenia:
   186.733,00
 
w tym zespoły komputerowe
   447.283,00
 
ŚRODKI TRANSPORTU
   990.032,00
wartość księgowa
w tym samochody specjalne
   566.965,00
 
w tym samochody osobowe:
   175.280,00
 
RAZEM:
100.223.081,35 

Szczegółowe informacje w załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr SOG.Z-0026/2011 z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok pt. "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO" - zakładka menu głównego: "Finanse i majątek"/"Sprawozdania finansowe".


Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2009r. jest następująca:

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku w zł

Uwagi

Suma

GRUNTY

 9.808.100,-

Grunty

9.808.100,-

wartość szacunkowa

BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

    978.528,-

Budynki i lokale mieszkalne

678.528,-

wartość szacunkowa

BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

 3.818.468,-

Budynki biurowe

181.670,-

wartość księgowa

Świetlice

1.889.679,-

jw.

Remizy

1.359.262,-

jw.

Lokale użytkowe

118.997,-

jw.

Inne

268.860,-

jw.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 6.855.275,-

Linie energetyczne

246.138,-

wartość księgowa

Mosty, wiadukty

478.570,-

jw.

Drogi osiedlowe, place utwardzone

5.438.408,-

jw.

Inne

692.159,-

jw.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

    641.214,-

Maszyny i urządzenia

158.120,-

wartość księgowa

Zespoły komputerowe

483.094,-

jw.

ŚRODKI TRANSPORTU

 1.091.790,-

Samochody specjalne

870.350,-

wartość księgowa

Samochody osobowe

70.650

jw.

Pozostałe

150.790,-

jw.

RAZEM:

23.193.375,-

Więcej informacji na temat majątku gminy za rok 2009 w załączniku do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/09 z dnia 12.11.2009r. - Informacja o stanie mienia komunalnego.

MAJĄTEK GMINY - stan w latach poprzednich:

ROK 2008 - Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2008r. jest następująca:

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku w zł

Uwagi

Suma

GRUNTY

 9.761.200,-

Grunty

9.761.200,-

wartość szacunkowa

BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

    983.000,-

Budynki i lokale mieszkalne

983.000,-

wartość szacunkowa

BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

 3.387.739,-

Budynki biurowe

181.670,-

wartość księgowa

Świetlice

1.458.950,-

jw.

Remizy

1.359.262,-

jw.

Lokale użytkowe

118.997,-

jw.

Inne

268.860,-

jw.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 6.766.867,-

Linie energetyczne

246.138,-

wartość księgowa

Mosty, wiadukty

478.570,-

jw.

Drogi osiedlowe, place utwardzone

5.350.000,-

jw.

Inne

692.159,-

jw.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

    632.440,-

Maszyny i urządzenia

158.120,-

wartość księgowa

Zespoły komputerowe

474.320,-

jw.

ŚRODKI TRANSPORTU

 1.042.590,-

Samochody specjalne

870.350,-

wartość księgowa

Samochody osobowe

70.650

jw.

Pozostałe

101.590,-

jw.

RAZEM:

22.573.836,-

ROK 2007 - Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2007r. jest następująca:

WyszczególnienieWarość brutto w złUwagi
GRUNTY 9.734.033,-wartość szacunkowa
BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE 1.306.358,-wartość szacunkowa
BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE, w tym: 2.149.516,-wartość księgowa
- budynki biurowe    181.670,-jw.
- świetlice    220.727,-jw.
- remizy 1.359.262,-jw.
- lokale użytkowe    118.997,-jw.
- inne    268.860,-jw.
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:
- linie energetyczne    216.094,-wartość księgowa
- mosty, wiadukty    478.570,-jw.
- drogi osiedlowe, place utwardzone 3.794.908,-jw.
- inne    692.159,-jw.
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:
- maszyny i urządzenia    138.342,-wartość księgowa
- zespoły komputerowe    417.671,-jw.
ŚRODKI TRANSPORTU:
- samochody specjalne 1.255.987,-wartość księgowa
- samochody osobowe    89.650,-jw.
- pozostałe    101.587,-jw.

RAZEM

20.374.875,-

ROK 2006 - Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2006r. jest następująca:

WyszczególnienieWarość brutto w złUwagi
GRUNTY 9.703.318,-wartość szacunkowa
BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE 1.407.604,-wartość szacunkowa
BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE: 
- budynki biurowe    181.670,-wartość księgowa
- świetlice    220.727,-jw.
- remizy 1.359.262,-jw.
- lokale użytkowe    118.997,-jw.
- inne    251.853,-jw.
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:
- linie energetyczne    216.094,-wartość księgowa
- mosty, wiadukty    478.570,-jw.
- drogi osiedlowe, place utwardzone 3.038.023,-jw.
- inne    692.159,-jw.
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:
- maszyny i urządzenia    128.387,-wartość księgowa
- zespoły komputerowe    402.470,-jw.
ŚRODKI TRANSPORTU:
- samochody specjalne 1.255.987,-wartość księgowa
- samochody osobowe    108.830,-jw.
- pozostałe    101.587,-jw.

RAZEM

19.665.538,-

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie