Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

30 października 2018 12:59 | wersja 22 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

URZĄD GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

Adres: Warta Bolesławiecka 40c; 59-720 Raciborowice Górne

NIP: 694-10-00-685

REGON: 000544585

Konto: PBS Złotoryja 0/Warta Bolesławiecka 79 8658 1022 2600 0127 2000 0020

Adres skrytki na portalu ePUAP: /52om84quuz/skrytka


WYKAZ KONT BANKOWYCH - wszystkich

WAŻNE: z dniem 01.01.2014 r. zostały uruchomione usługi masowych płatności. W związku z tym nastąpiły zmiany numerów kont do wpłat podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualne numery kont - indywidualne dla każdego - przesyłane są podatnikom na urzędowych rachunkach.

Zobowiązania wobec gminy, takie jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa, opłata od zagospodarowania odpadów komunalnych, czynsz za lokale itp. można dokonywać bezgotówkowo z wykorzystaniem kart płatniczych lub poprzez aplikację w smartfonie.


GODZINY URZĘDOWANIA:
- w poniedziałki, środy i czwartki: od 7.30 do 15.30
- we wtorki: od 7.30 do 16.00
- w piątki: od 7.30 do 15.00

centrala telefoniczna:

- 75-738-95-92,

- 75-738-9597,

- 75-738-95-39,

- 75-738-95-73

FAX: 75-738-95-23

e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl


WÓJT GMINY

Mirosław HANISZEWSKI

pokój nr 10 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


SEKRETARZ GMINY

Małgorzata KWIATKOWSKA

pokój nr 11 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: malgorzata.k@wartabol.pl


REFERAT ROZWOJU I ZASOBÓW KOMUNALNYCH:

Kierownik Referatu:

Janina Szymkiewicz

pokój nr 12-13 (II piętro)

tel. wew. 31 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: janina.s@wartabol.pl


stanowisko ds. geodezji i rolnictwa:

Michał BOJANOWSKI

pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: michal.b@wartabol.pl


stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zarządzania cmentarzami komunalnymi:

Tomasz KOZIOŁ

pokój nr 7 (I piętro)

tel. wew. 24 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: tomasz.k@wartabol.pl


stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

Adrian KULESZA

pokój nr 3a (parter)

tel. wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: adrian.k@wartabol.pl


stanowisko ds. planowania przestrzennego i dróg gminnych:

Kamila KUNECKA

pokój nr 14 (I piętro)

tel. wew. 26 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: kamila.k@wartabol.pl


stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych::

Mariusz PIRÓG

pokój nr 12-13 (I piętro))

tel. wew. 27 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: mariusz.p@wartabol.pl


stanowisko ds. budów i remontów komunalnych:

Adam AUGUSTYN

pokój nr 3a (parter)

tel. wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. zarządzania kryzysowego :

Maciej MARNICKI

pokój nr 17 (II piętro)

tel. wew.13 po wybraniu numerów na centralę: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: maciej.m@wartabol.pl


stanowisko ds. mienia komunalnego:

Marta ZBOROWSKA

pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: marta.z@wartabol.pl


ZESPÓŁ DO SPRAW ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH:

stanowiska samodzielne:


stanowisko ds. admin.-biurowych - sekretariat:

Marianna KUBIK

pok. nr 10 (sekretariat I piętro)

tel. centrala Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: urzad@wartabol.pl


stanowisko ds. admin.-gospodarczych i kadr:

Lidia DYJECKA

sekretariat UG pok. nr 28 (II piętro)

tel. wew. 29 po wybraniu nr centrali: 75-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: lidia.d@wartabol.pl


stanowisko ds. oświaty gminnej:

Joanna RYGIEL

pokój nr 22 (II piętro)

tel.wew. 18 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: joanna.d@wartabol.pl


radca prawny

Izabela PAŁKA

pokój nr 21 (II piętro)


ZESPÓŁ DO SPRAW OBYWATELSKICH:

KIEROWNIK Urzędu Stanu Cywilnego

Ewelina CZERKAWSKA

pokój nr 4 (parter)

tel. wew. 19 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

Joanna Rygiel - insp. ds. oświaty gminnej


stanowiska samodzielne:


stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Małgorzata BOJKO

pokój nr 3 (parter)

tel. wew. 15 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. społecznych i działalności gospodarczej:

Elżbieta PIRÓG

pokój nr 19 (II piętro)

tel. wew. 23 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ela.p@wartabol.pl


stanowisko ds. obsługi RG i informacji publicznej:

Lidia ROZDOLSKA

pokój nr 23 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-95-38

lub wew. 33 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: lidia.r@wartabol.pl


REFERAT FINANSÓW

Kierownik Referatu

Ewa TAMBUR - Skarbnik Gminy

pokój nr 16 (I piętro)

tel. wew. 22 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ewa.t@wartabol.pl


stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Krystyna NAJDEK

pokój nr 5 (I piętro)

tel. wew. 16 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Regina KOTOWICZ

pokój nr 6 (I piętro)

tel. wew. 28 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39


stanowisko ds. płac i rozliczeń:

Krystyna SZNICER

pokój nr 6 (I piętro)

tel. wew. 28 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39


stanowisko ds. księgowości podatków i opłat:

Małgorzata KOBYLNICKA

pokój nr 4 (parter)

tel. wew. 17 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Maria MADZIARZ

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Katarzyna SUSKA

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: katarzyna.s@wartabol.pl


stanowisko ds. obsługi kasy:

Danuta BYZDRA

pokój nr 6 (I piętro)

tel. wew. 28 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39

 

18 czerwca 2010 09:59 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

URZĄD GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

Warta Bolesławiecka 40c

59-720 Raciborowice Górne

NIP: 694-10-00-685

REGON: 000544585

Konto: PBS Złotoryja 0/Warta Bolesławiecka 79 8658 1022 2600 0127 2000 0020

GODZINY URZĘDOWANIA:
- w poniedziałki, środy i czwartki: od 7.30 do 15.30
- we wtorki: od 7.30 do 16.00
- w piątki: od 7.30 do 15.00

centrala telefoniczna:

- 75-738-95-92,

- 75-738-9597,

- 75-738-95-39,

- 75-738-95-73

FAX: 75-738-95-23

e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl  

WÓJT GMINY

Mirosław HANISZEWSKI

pokój nr 10 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

 

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata KWIATKOWSKA

pokój nr 11 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: sekretarz@wartabol.pl

REFERAT ROZWOJU I ZASOBÓW KOMUNALNYCH:

Kierownik Referatu:

Janina Szymkiewicz

pokój nr 12-13 (II piętro)

tel. bezpośredni: 075-738-9--68 lub wew. 14 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: janina.s@wartabol.pl

stanowisko ds. geodezji i rolnictwa:

Michał BOJANOWSKI

pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: michal.b@wartabol.pl

stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Renata BOLUK

pokój nr 12-13 (I piętro)

tel. wew. 24 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: renata.b@wartabol.pl

stanowisko ds. planowania przestrzennego i dróg gminnych:

Grzegorz STIEPANOW

pokój nr 14 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-738-91-12

lub wew. 26 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: grzegorz.s@wartabol.pl

stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej:

Natalia FEKETE

pokój nr 1 (parter)

tel. bezpośredni 075-738-90-61

lub wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

 

stanowisko ds. budów i remontów komunalnych:

Adam AUGUSTYN

pokój nr 1 (parter)

tel. bezpośredni 075-738-90-61

lub wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych:

Tomasz ŻUK

pokój nr 1 (parter)

tel. bezpośredni 075-738-90-61

lub wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. gospodarki komunalnej i obronnych :

Marian MAZUR

pokój nr 17 (II piętro)

tel. wew.13 po wybraniu numerów na centralę: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. mienia komunalnego:

Marta ZBOROWSKA

 pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: marta.z@wartabol.pl

ZESPÓŁ DO SPRAW ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH:

stanowiska samodzielne:

stanowisko ds. admin.-gospodarczych i kadr:

Lidia DYJECKA

sekretariat UG pok. nr 9 (I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: urzad@wartabol.pl

stanowisko ds. oświaty gminnej:

Joanna DZIEDZICZAK

pokój nr 22 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-90-68

lub wew. 18 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73  

e-mail: joanna.d@wartabol.pl

 

radca prawny

Józef Stanisław KOWALSKI

pokój nr 23-24 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-95-38

lub wew. 33 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

 

ZESPÓŁ DO SPRAW OBYWATELSKICH:

KIEROWNIK Urzędu Stanu Cywilnego

Elżbieta HURYK

pokój nr 4 (parter)

tel. wew. 19 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

Joanna DZIEDZICZAK - insp. ds. oświaty gminnej

stanowiska samodzielne:

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Małgorzata BOJKO

pokój nr 3 (parter)

tel. wew. 15 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. społecznych i działalności gospodarczej:

Elżbieta PIRÓG

pokój nr 19 (II piętro) 

tel. bezpośredni: 075-731-01-06

lub wew. 23 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ela.p@wartabol.pl

stanowisko ds. obsługi RG i informacji publicznej:

Lidia ROZDOLSKA

pokój nr 23 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-95-38

lub wew. 33 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73  

e-mail: lidia.r@wartabol.pl

REFERAT FINANSÓW

Kierownik Referatu

Ewa TAMBUR - Skarbnik Gminy

pokój nr 16 (I piętro)

tel. wew. 22 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ewa.t@wartabol.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Krystyna NAJDEK

pokój nr 5 (I piętro)

tel. wew. 16 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Regina KOTOWICZ

pokój nr 6 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-731-01-05

stanowisko ds. płac i rozliczeń:

Krystyna SZNICER

pokój nr 6 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-731-01-05

stanowisko ds. księgowości podatków i opłat:

Małgorzata KOBYLNICKA

pokój nr 7 (I piętro)

tel. wew. 17 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Maria MADZIARZ

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Katarzyna SUSKA

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

stanowisko ds. obsługi kasy:

Danuta BYZDRA

pokój nr 6 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-738-94-10

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie