Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 maja 2011 09:12 | wersja 10 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

URZĄD GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ


Warta Bolesławiecka 40c

59-720 Raciborowice Górne

NIP: 694-10-00-685

REGON: 000544585

Konto: PBS Złotoryja 0/Warta Bolesławiecka 79 8658 1022 2600 0127 2000 0020

GODZINY URZĘDOWANIA:
- w poniedziałki, środy i czwartki: od 7.30 do 15.30
- we wtorki: od 7.30 do 16.00
- w piątki: od 7.30 do 15.00

centrala telefoniczna:

- 75-738-95-92,

- 75-738-9597,

- 75-738-95-39,

- 75-738-95-73

FAX: 75-738-95-23

e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl


WÓJT GMINY

Mirosław HANISZEWSKI

pokój nr 10 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

 

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata KWIATKOWSKA

pokój nr 11 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: sekretarz@wartabol.pl


REFERAT ROZWOJU I ZASOBÓW KOMUNALNYCH:

Kierownik Referatu:

Janina Szymkiewicz

pokój nr 12-13 (II piętro)

tel. bezpośredni: 075-738-9--68 lub wew. 14 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: janina.s@wartabol.pl


stanowisko ds. geodezji i rolnictwa:

Michał BOJANOWSKI

pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: michal.b@wartabol.pl


stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Anna ROŚCISZEWSKA

pokój nr 7 (I piętro)

tel. wew. 24 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. planowania przestrzennego i dróg gminnych:

Grzegorz STIEPANOW

pokój nr 14 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-738-91-12

lub wew. 26 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: grzegorz.s@wartabol.pl


stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej:

Natalia FEKETE

pokój nr 1 (parter)

tel. bezpośredni 075-738-90-61

lub wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

 

stanowisko ds. budów i remontów komunalnych:

Adam AUGUSTYN

pokój nr 1 (parter)

tel. bezpośredni 075-738-90-61

lub wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych:

Tomasz TYCZYŃSKI

pokój nr 28 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-90-61

lub wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. gospodarki komunalnej i obronnych :

Marian MAZUR

pokój nr 17 (II piętro)

tel. wew.13 po wybraniu numerów na centralę: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. mienia komunalnego:

Marta ZBOROWSKA

 pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: marta.z@wartabol.pl


ZESPÓŁ DO SPRAW ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH:

stanowiska samodzielne:


stanowisko ds. admin.-gospodarczych i kadr:

Lidia DYJECKA

sekretariat UG pok. nr 12-13 (I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: urzad@wartabol.pl


stanowisko ds. oświaty gminnej:

Joanna DZIEDZICZAK

pokój nr 22 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-90-68

lub wew. 18 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73  

e-mail: joanna.d@wartabol.pl

 

radca prawny

Izabela PAŁKA

pokój nr 21 (II piętro)


ZESPÓŁ DO SPRAW OBYWATELSKICH:


KIEROWNIK Urzędu Stanu Cywilnego

Elżbieta HURYK

pokój nr 4 (parter)

tel. wew. 19 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

Joanna DZIEDZICZAK - insp. ds. oświaty gminnej


stanowiska samodzielne:

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Małgorzata BOJKO

pokój nr 3 (parter)

tel. wew. 15 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. społecznych i działalności gospodarczej:

Elżbieta PIRÓG

pokój nr 19 (II piętro) 

tel. bezpośredni: 075-731-01-06

lub wew. 23 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ela.p@wartabol.pl


stanowisko ds. obsługi RG i informacji publicznej:

Lidia ROZDOLSKA

pokój nr 23 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-95-38

lub wew. 33 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73  

e-mail: lidia.r@wartabol.pl


REFERAT FINANSÓW

Kierownik Referatu

Ewa TAMBUR - Skarbnik Gminy

pokój nr 16 (I piętro)

tel. wew. 22 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ewa.t@wartabol.pl


stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Krystyna NAJDEK

pokój nr 5 (I piętro)

tel. wew. 16 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Regina KOTOWICZ

pokój nr 6 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-731-01-05


stanowisko ds. płac i rozliczeń:

Krystyna SZNICER

pokój nr 6 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-731-01-05


stanowisko ds. księgowości podatków i opłat:

Małgorzata KOBYLNICKA

pokój nr 4 (parter)

tel. wew. 17 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Maria MADZIARZ

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Katarzyna SUSKA

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. obsługi kasy:

Danuta BYZDRA

pokój nr 6 (I piętro)

tel. bezpośredni 075-738-94-10

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie