Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2015 11:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNIJNYCH 2010- 2014

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WARTA BOLESŁAWIECKA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH –PROW 2007-2013 za okres 2010- 2014

1. Budowa domku grillowego „Izerskie Klimaty” wraz z wyposażeniem przy Domu Kultury w Warcie Bolesławieckiej

okres realizacji - 2010 rok

wartość brutto inwestycji - 45.866,91 zł

wartość środków pozyskanych - 24.999,00 z programu PROW 2007-2013-oś 4 LEADER


2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytnica

okres realizacji - 2010

wartość brutto inwestycji - 716.750,00 zł

wartość środków pozyskanych - 293.750,00 z programu PROW 2007-2013
Oś.3 „Odnowa i Rozwój Wsi”


3 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach

0kres realizacji - 2010
wartość brutto inwestycji - 42.4401,40 zł

wartość środków pozyskanych - 260.902,00 zł z programu PROW 2007-2013- oś.4 LEADER


4 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych

okres realizacji - 2011
wartość brutto inwestycji - 635.346,66 zł

wartość środków pozyskanych - 378.406,00 zł z programu PROW 2007-2013- oś3-Odnowa i Rozwój wsi”

5 Organizacja Gminnych Dożynek 2011 w miejscowości Szczytnica

okres realizacji - 2011
wartość brutto inwestycji - 30.536,35 zł

wartość środków pozyskanych - 18.900,00 zł z programu PROW 2007-2013- oś 4 – LEADER

6 Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Iwiny, Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki

okres realizacji 2011-2012

wartość brutto inwestycji - 687.351,06 zł

wartość środków pozyskanych - 414.616,00 zł z programu PROW 2007-2013 – oś 3 –Odnowa i rozwój wsi”

7 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wartowice

okres realizacji - 2011

wartość brutto inwestycji - 31.799,04 zł

wartość środków pozyskanych - 17.880,12 zł z programu PROW 2007 – 2013 – oś 4 LEADER


8 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Bolesławieckim

okres realizacji - 2012

wartość brutto inwestycji - 684.315,38 zł

wartość środków pozyskanych - 239.098,00 zł z programu PROW 2007-2013-oś 4 –LEADER

9 Modernizacja boiska sportowego w Warcie Bolesławieckiej

okres realizacji - 2013

wartość brutto inwestycji - 156.757,85 zł

wartość środków pozyskanych - 60.000,00 zł z programu PROW 2007-2013 oś IV-LEADER

10 Organizacja imprezy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej pod hasłem „Z Wartą warto zdrowo i aktywnie wypoczywać

okres realizacji - 2013

wartość brutto - 14.114,96 zł

wartość środków pozyskanych - 11.241,00 zł z programu PROW 2007-2013-oś IV LEADER Małe projekty


11 Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Iwiny, Lubków, Wilczy Las-utworzenie miejsca dla produktów lokalnych rękodzielniczych oraz spotkań kobiet z obszaru gminy Warta Bolesławiecka

okres realizacji - 2014

wartość brutto inwestycji - 268.832,03 zł

wartość środków pozyskanych - 174.850,00 zł z programu PROW 2007-2013 oś IV LEADER Odnowa i Rozwój wsi


12 Dostawa i instalacja systemu multimedialnego w miejscowości Iwiny Raciborowice Dolne, Warta Bolesławiecka

okres realizacji - 2014

wartość zakupu brutto - 105.474,94 zł

wartość środków pozyskanych - 56.702,-zł z programu PROW 2007-2013 – oś IV LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju13 Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Tomaszowie Bolesławieckim

okres realizacji - 2014

wartość brutto inwestycji - 546.840,83 zł

wartość środków pozyskanych - 157.700 zł z programu PROW 2007-2013- oś3-Odnowa i Rozwój wsi”


RAZEM Kwota dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 wyniosła 2.109.044 zł


INWESTYCJE wykonane z innych źródeł dofinansowania:

1. Boisko Jurków- Wojewódzkie Wieloletnie Programy Rozwoju Bazy Sportowej Inwestycje Terenowe- 2014 – kwota inwestycji – 228.595,00 kwota dofinansowania -75.000,00 z

2. Boisko Szczytnica- Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej -2014- kwota inwestycji -260.616, kwota dofinansowania – 86.000 zł

3. W ramach Małej odnowy wsi- -zakup zestawów nagłaśniających do świetlic wiejskich Iwiny, Lubków, Jurków, Wartowice, Szczytnica- kwota dofinansowania ok..8.400 zł

4. W ramach Odnowy Dolnośląskiej wsi zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczytnicy i w Warcie Bolesławieckiej - kwota współfinansowania ok.15.000 zł.

5. W ramach Programu ORLIK 2012 – Kompleks boisk sportowych w Warcie Bolesławieckiej- kwota inwestycji –ok.1.100.000 zł – wartość dofinansowania – 330 tys. z Ministerstwa Sportu i Turystyki , 330 tys. z Urzędu Marszałkowskiego.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie