Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2012 12:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXIX/221/12 z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Przedmiotowa aktualizacja wynika z konieczności dostosowania założeń planistycznych do ich faktycznej realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr IX/50/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. i zmienionym uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XIII/79/11 z dnia 10 listopada 2011r., XVI/91/11 z dnia 20 grudnia
2011 r., XIX/114/12 z dnia 20 marca 2012 r., XXII/160/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. i XXIV/175/12
z dnia 20 września 2012 r.


Wprowadzana aktualizacja dotyczy wielkości finansowania następujących zadań w roku 2012:

I. ze środków własnych zakładu:
1.    „Rozbudowa SUW w Wartowicach plus instalacje wod – kan, elektryczne, wprowadzenie II st. pompowania” – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 800,00 zł (z kwoty 20 000,00 zł na 17 200,00 zł),
2.    „Rozbudowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 706/27-35” – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 500,00 zł (z kwoty 1 500,00 zł na 0,00 zł),
3.    „Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach Górnych w trasie dz. nr 673, 674” – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 500,00 zł (z kwoty 1 500,00 zł na 0,00 zł),
4.    „Rozbudowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 370/14, 370/3” zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 45,00 zł (z kwoty 1 500,00 zł na 1 455,00 zł),
5.    „Podział i wykup terenów wraz z dojazdem do przepompowni ścieków” – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10 000,00 zł (z kwoty 10 000,00 zł na 0,00 zł),
6.    „Budowa sieci wodociągowej w trasie dz. nr 735, 687/36, 687/35 w Tomaszowie Bolesławieckim” – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 12 000,00 zł (z kwoty 20 000,00 na 8 000,00 zł),
7.    „Budowa sieci kanalizacyjnej w trasie dz. nr 735, 687/36, 687/35 w Tomaszowie Bolesławieckim – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 000,00 zł (z kwoty 16 000,00 zł na 10 000,00 zł),
8.    „Budowa sieci kanalizacyjnej w trasie działki 454 w Warcie Bolesławieckiej” – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 500,00 zł (z kwoty 15 000,00 zł na 8 500,00 zł),
9.    „Budowa sieci wodociągowej Ø 160 – 3,3 km w Lubkowie” – przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 147 245,00 zł.

II. ze środków gminnych:

1.    „Rozpoznanie – poszukiwanie nowych ujęć wody dla 2 studni – teren gminy, budowa studni” – zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 9 000,00 zł (z kwoty 70 000,00 zł na 61 000,00 zł).

Wprowadzana aktualizacja dotyczy wielkości finansowania następujących zadań w roku 2013:

I. ze środków własnych zakładu:  
1.  „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie działek nr 735, 687/22,  
      687/27, 687/31, 687/35, 687/29” - przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 8 000,00 zł,
2.  „Budowa sieci kanalizacyjnej w Iwinach w trasie działek nr 186/3, 185, 184, 183, 182/1, 179” -
      przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 10 000,00 zł,
3.  „Budowa monitoringu oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim” - przeznaczenie
             środków pieniężnych w kwocie 15 000,00 zł,
4.  „Modernizacja przepompowni o nowej generacji systemy pompowe oraz budowa monitoringu
             przepompowni” - zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 15 000,00 zł (z kwoty 60 000,00 zł
             na 45 000,00 zł).

II. ze środków gminnych:

1.    „Budowa systemu monitoringu (radiowy odczyt wodomierzy)” - przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 80 000 zł,
2.    „Modernizacja hydroforni w Raciborowicach” - przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 20 000 zł,
3.    „Rozbudowa SUW w Wartowicach o zbiornik 50 m3 plus technologia” – przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 180 000,00 zł.


Wprowadzana aktualizacja dotyczy wielkości finansowania następujących zadań w roku 2014:

I. ze środków własnych zakładu:  

1.    „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie działek nr 735, 687/22, 687/27, 687/31, 687/35, 687/29” - przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 2 000,00 zł,
2.    Budowa sieci kanalizacyjnej w Iwinach w trasie działek nr 186/3, 185, 184, 183, 182/1, 179” przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 2 000,00 zł.

II. ze środków gminnych:

1.    „Budowa systemu monitoringu (radiowy odczyt wodomierzy)” - przeznaczenie środków pieniężnych w kwocie 20 000 zł,
2.    „Rozbudowa SUW w Wartowicach o zbiornik 50 m3 plus technologia” - przeznaczenie  środków pieniężnych w kwocie 20 000,00 zł.


zgodnie z pismami ZGK w Warcie Bolesławieckiej z dnia: 22.11.2012 r. (data wpływu: 3.12.2012 r.)
i 17.12.2012 r.

Zachowane zostały zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XIII/79/11
z dnia 10 listopada 2011r. i XVI/91/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. , XIX/114/12 z dnia 20 marca 2012 r., XXII/160/12 z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV/175/12 z dnia 20 września 2012 r. i XXVI/196/12 z dnia
25 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie