Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2012 12:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXIX/220/12 z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 

W wyniku wprowadzonych zmian:

a)    zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 74.417,48 zł z tego;
- dochody bieżące o kwotę 74.417,48 zł

 b)    zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 114.546,22 zł  z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000,00  zł
- wydatki bieżące o kwotę 107.546,22 zł

c)    zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 40.128,74 zł  z tego:
- wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000,00  zł
- wydatki bieżące o kwotę 33.128,74zł

Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2012 wynosi:

Dochody budżetu gminy     23.901.947,07 zł
w tym:
- dochody bieżące                 22.914.984,06 zł
- dochody majątkowe                 986.963,01 zł

Wydatki budżetu gminy      26.195.048,55 zł
w tym:
- wydatki bieżące                  21.352.070,04 zł
- wydatki majątkowe                4.842.978,51 zł

Przychody                             2.293.101,48 zł
 

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie