Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 grudnia 2011 12:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XVI/92/11 z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zaklładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w Lubkowie

Stawki dotacji przedmiotowej zostały ustalone na podstawie skalkulowanych stawek jednostkowych na poszczególne lata, które mieszczą się w zakresie wyznaczonym przez statut zakładu budżetowego. Stawki zostały określone jako szacunkowy koszt w zł. przypadający na zmienną jednostkę miary (ilość i wielkość wykonania) np. 2m,2 m2,  mb, szt., tonę.


Szacunkowa kalkulacja stawek jednostkowych dla wskazanych w § 1 rodzajów działalności uwzględnia m. in. :
•     koszty bezpośrednie (tj: place, materiały, usługi i amortyzacja),
•    koszty pośrednie (administracji, transportu, zarządu),
•    inflacji o wskaźnik 2,8 %.


Stawki przyjęte są odzwierciedleniem rzeczywistych kosztów zbadanych jednostkowo w trakcie realizacji zadań 2011 roku. Takie sposób ustalania stawek pozwala na racjonalne prowadzenie polityki finansowej zakładu i wykonania zadań realizowanych poprzez dotację przedmiotową.


Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej w wielkościach w § 1 uchwały jest konieczne i uzasadnione przekserowaniem realizacji takich zadań jak; zimowe utrzymanie dróg, letnie utrzymanie poboczy dróg – koszenie, utrzymanie terenów zielonych – koszenie, odbiór odpadów selektywnie zbieranych, wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zakład budżetowy.

Zastosowanie takich stawek poprzez zakład pozwoli na eliminowanie subsydiowania skrośnego kosztów polegającego na przenoszeniu kosztów pomiędzy różnymi rodzajami działalności.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie