Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 293

 1. 5 sierpnia 2019 12:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Warta Bolesławiecka 05.08.2019 r

  RZK-I.271.5.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 lipca 2019 09:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.ze zmianami).

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2019 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Warta Bolesławiecka 08.07.2019 r

  RZK-I.271.4.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. (…)

  przeczytaj całość »

 4. 3 lipca 2019 08:47 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne.

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne.

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 5. 1 lipca 2019 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Warta Bolesławiecka , 01.07.2019 r.

  O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K U P O S T Ę P O W A N I A

  Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa (…)

  przeczytaj całość »

 6. 17 czerwca 2019 10:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Warta Bolesławiecka 17.06.2019 r

  RZK-I.271.3.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

  przeczytaj całość »

 7. 14 czerwca 2019 09:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami

  przeczytaj całość »

 8. 14 czerwca 2019 09:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2018,poz.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie