Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2019 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Stanowisko Rady Gminy

w sprawie nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy w gminie Warta Bolesławiecka

S T A N O W I S K O
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
przyjęte na XI Sesji Rady Gminy
w dniu 17 września 2019 roku


w sprawie nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy w gminie Warta Bolesławiecka


Kierując się troską o losy rolników Gminy Warta Bolesławiecka a także mając na względzie poprawę sytuacji gospodarstw rolnych dotkniętych długotrwałą suszą, w wyniku której stwierdza się znaczne szkody w uprawach zbóż, roślin okopowych, pasz dla zwierząt oraz w produkcji truskawek, które spowodują pogorszenie opłacalności produkcji rolniczej, Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej apeluje o podjęcie rozwiązań w celu udzielenia realnej pomocy dotkniętym skutkami suszy gospodarstwom rolnym.
Trwające od kilku miesięcy wysokie temperatury i usłonecznienie, w stosunku do norm wieloletnich, przy występujących sporadycznie bardzo niskich opadów atmosferycznych w tym okresie, spowodowały bardzo duże niedobory wody w gruntach rolnych. Ten tak duży deficyt wody dla roślin spowodował straty w uprawach i użytkach zielonych i to nie tylko ilościowe, ale jeszcze bardziej odczuwalne jakościowe. Rośliny uprawne bardzo drastycznie kończą swoją wegetację, co skutkuje bardzo niskim plonem i to na dodatek bardzo niskiej jakości konsumpcyjnej, a często i paszowej.


Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej podejmując powyższe stanowisko wyraża
głęboką troskę o przyszłość rolników naszej gminy i ich rodzin i dlatego uważa, że należy dołożyć wszelkich starań aby zapobiec upadkowi ich gospodarstw, by nie dopuścić do pogłębienia się bezrobocia ludności rolniczej. W związku z powyższym upoważnia Wójta Gminy do podejmowania wszystkich możliwych w ramach przypisanych mu prawem zadań, mogących poprawić trudną sytuację rolników w gminie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie