Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 12:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 36.072.496,91 zł, co stanowi 102,8 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 35.656.710,58 zł co stanowi 89,8 % zakładanego planu.

Deficyt zakładano w kwocie 4.586.169,00 zł, w 2017 r. , a osiągnięto nadwyżkę w kwocie 415.786,33zł.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie