Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 09:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Sprawozdanie finansowe gminy za rok 2018

Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) łącznego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych gminy sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy,

2) bilansu z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.
3) łącznego bilansu gminy Warta Bolesławiecka sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego gminy,
4) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych gminy Warta Bolesławiecka sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,
5) informacji dodatkowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie