Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lutego 2011 09:24 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PUNKT KONSULTACYJNY

dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, współuzależnionmych i ofiar przemocy w rodzinie

   PUNKT KONSULTACYJNY działa w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej (I piętro) w każdą środę od godz. 16.oo do 17.oo.

   Przy PUNKCIE, od 12 marca 2003r., funkcjonuje GRUPA WSPARCIA "WARTO", której spotkania odbywają się również w każdą środę w godzinach od 17.oo do 19.oo.
   Spotkania są otwarte dla osób z problemami uzależnień. Osoby zgłaszające się mogą liczyć na anonimowość. Udział w spotkaniu nie zobowiązuje do dalszego uczestnictwa.
   Podczas spotkań GRUPY można uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, takie jak np.:
- co to jest uzależnienie?
- na czym polega współuzależnienie?
- czy alkoholizm jest chorobą?
- jak motywować osobę uzależnioną do zaprzestania picia i podjęcia leczenia?
- czy nadużywanie alkoholu lub już uzależnienie ma wpływ na zachowania, które nazywamy przemocą w rodzinie.

   Pytania lub prośby o pomoc można kierować  telefonicznie do pana Piotra Konopnickiego, tel.: 75-647 58 36 lub tel. kom. nr 664 461 086, a także pisemnie na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie