Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 grudnia 2018 13:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 35 załączników 35

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy nr SOG.Z.90.2018r. z dnia 13 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.90.2018
WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 13 listopada 2018 roku.


w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok.


Na podstawie art.233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Warta Bolesławiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 – załącznik nr 1,
2) Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2019 – załącznik nr 2,
3) Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok – załącznik nr 3,


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT

Mirosław Haniszewski


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie