Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2019 10:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że

w dniu 3 października 2019r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń, w budynku urzędu gminy, wykaz nieruchomości, położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka, przeznaczonych do zbycia ww trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj.: na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Osoby wymienione w art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje uprawnienie pierwszeństwa nabycia nieruchomości, celem skorzystania z tego uprawnienia winny złożyć do dnia 14 listopada 2019r. wniosek o nabycie nieruchomości.

Pełną informację dotyczącą wyznaczonych nieruchomości zawiera wykaz opublikowany w ogłoszeniach na stronie internetowej Gminy Warta Bolesławiecka www.wartaboleslawiecka.pl , oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w budynku urzędu gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 15 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka tel. 075/7389112.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie