Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 11:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że

w dniu 27 września 2019r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń, w budynku urzędu gminy, wykaz nieruchomości, położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, w trybie art. 37 ust.1ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osoby wymienione w art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje uprawnienie pierwszeństwa nabycia nieruchomości, celem skorzystania z tego uprawnienia winny złożyć do dnia 8 listopada 2019r. wniosek o nabycie nieruchomości.

Pełną informację dotyczącą wyznaczonych nieruchomości zawiera wykaz opublikowany w ogłoszeniach na stronie internetowej Gminy Warta Bolesławiecka www.wartaboleslawiecka.pl , oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w budynku urzędu gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 15 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka tel. 075/7389112.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie