Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

Warta Bolesławiecka , 01.07.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K U P O S T Ę P O W A N I A

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” sp. z o.o. Korwinów,ul. Okólna 1542-263 Wrzosowa.Uzasadnienie: jedyna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Pełna treść dokumentu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie