Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

Warta Bolesławiecka 08.07.2019 r

RZK-I.271.4.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne zostało u n i w a ż n i o n e.

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych.

Podstawa faktyczna: brak ważnych ofert.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie