Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 08:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Warta Bolesławiecka, dnia 1 lipca 2019 r.

RZK-VIII.6220.1.2019.11OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)


zawiadamia się


że dnia 1 lipca 2019 r. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wydał na rzecz firmy Goodman Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-120, przy ul. Złotej 59 decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Bolesławiec Logistics Centre”, które realizowane będzie w obrębie 0006 Szczytnica na działce ewidencyjnej nr 5/34.


Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rozwoju i Zasobów Komunalnych Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.


Przedmiotową informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, tj.: bip.wartaboleslawiecka.pl,
- tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
- tablicy ogłoszeń w miejscowości Szczytnica.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie