Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyniki przetargów

 1. 5 sierpnia 2019 12:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Warta Bolesławiecka 05.08.2019 r

  RZK-I.271.5.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2019 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Warta Bolesławiecka 08.07.2019 r

  RZK-I.271.4.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 1 lipca 2019 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Warta Bolesławiecka , 01.07.2019 r.

  O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K U P O S T Ę P O W A N I A

  Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Sprzedaż i dostawa (…)

  przeczytaj całość »

 4. 17 czerwca 2019 10:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Warta Bolesławiecka 17.06.2019 r

  RZK-I.271.3.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

  przeczytaj całość »

 5. 12 marca 2019 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego dla wybranych miejscowości gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego dla wybranych miejscowości gminy Warta Bolesławiecka

  .

  Warta Bolesławiecka , 11.03.2019 r.

  RZK-I.271.2.2019

  WYNIK POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

  przeczytaj całość »

 6. 13 lutego 2019 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Warta Bolesławiecka13.02.2019 r

  RZK-I.271.1.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania (…)

  przeczytaj całość »

 7. 18 grudnia 2018 10:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn: "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka”

  Ogłoszenie o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn: "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka”

  przeczytaj całość »

 8. 22 sierpnia 2018 11:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z MOR-em i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Warta Bolesławiecka , Iwiny, Raciborowice Dolne w ramach realizacji projektu pn. Łużyce -Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z MOR-em i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Warta Bolesławiecka , Iwiny, Raciborowice Dolne w ramach realizacji projektu pn. Łużyce -Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie