Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wydane decyzje

 1. 27 kwietnia 2018 09:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Lubków na dz. ewid. nr 343/8, w obrębie Lubków

  przeczytaj całość »

 2. 16 stycznia 2018 07:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji hal nr 949i oraz 943 i znajdujących się na działce nr 922/14 AM-03 obręb 0007, w celu uruchomienia Browaru produkującego (…)

  przeczytaj całość »

 3. 24 listopada 2017 08:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Warta Bolesławiecka”

  przeczytaj całość »

 4. 8 września 2017 11:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowań

  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowań

  dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji hali przemysłowej na halę produkcyjną – browar oraz jej wyposażeniu w instalację produkcyjną, które realizowane będzie w obrębie Tomaszów Bolesławiecki na działce nr 922/14.

  przeczytaj całość »

 5. 2 listopada 2016 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prace remontowo - budowlane na obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych OUOW nr 1 i OUOW nr 2 w Iwinach, mające pozwolić na rekultywację oraz bezpieczne zamknięcie przedmiotowych obiektów”

  przeczytaj całość »

 6. 19 października 2016 14:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  dla przedsięwzięcia polegającego na przełożenie wypłyconego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji Biernatki – Chościszowice na odcinku odg. Radziechów – odg. Tomaszów Bolesławiecki w miejscu skrzyżowania z rzeką Bobrzyca, które (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3 4     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie