Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Przetargi

 1. 14 października 2016 11:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 44 załączniki 44

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych-III

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych-III

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych -Dz.U.2015.2164 t.j. ze zmianami.

  przeczytaj całość »

 2. 11 lipca 2016 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 50 załączników 50

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.)

  przeczytaj całość »

 3. 15 czerwca 2016 08:40 | wersja 3 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.)

  przeczytaj całość »

 4. 19 maja 2016 12:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 42 załączniki 42

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych -II

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych -II

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015.2164 t.j.)

  przeczytaj całość »

 5. 18 lutego 2016 11:45 | wersja 4 | Ten dokument ma 45 załączników 45

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie