Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Przetargi

 1. 26 lipca 2019 09:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.ze zmianami).

  przeczytaj całość »

 2. 3 lipca 2019 08:47 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne.

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne.

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 3. 14 czerwca 2019 09:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami

  przeczytaj całość »

 4. 14 czerwca 2019 09:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2018,poz.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 5. 28 lutego 2019 10:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego dla wybranych miejscowości gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego dla wybranych miejscowości gminy Warta Bolesławiecka

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018.1986 t.j. ze zmianami).

  przeczytaj całość »

 6. 4 lutego 2019 11:28 | wersja 3 | Ten dokument ma 53 załączniki 53

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 7. 14 grudnia 2018 12:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 8. 14 sierpnia 2018 11:11 | wersja 3 | Ten dokument ma 28 załączników 28

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z MOR-em i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice Dolne w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory , rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z MOR-em i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice Dolne w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory , rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2017.1579 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 9. 28 maja 2018 10:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na działkach nr 421/1 oraz 421/3 w Raciborowicach Dolnych

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej na działkach nr 421/1 oraz 421/3 w Raciborowicach Dolnych

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U. 2017.1579 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie