Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 listopada 2009 14:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Komisja Przetargowa do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla projektu "Szkoły Równych Szans"

powołana Zarządzeniem Nr 64/09 Wójta Gminy z dnia 3.11.2009r.

Skład stałej KOMISJI PRZETARGOWEJ

do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla projektu "Szkoły Równych Szans" - wsparcie uczniów szkół podstawowych z Gminy Warta Bolesławiecka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.02-02-067/09

Przewodnicząca - Małgorzata Kwiatkowska

Członek - Elżbieta Piróg
Członek - Elżbieta Kukuła
Członek - Marta Zborowska

Skład Komisji Przetargowej może być uzupełniony o osoby - pracowników zajmujących się merytorycznie sprawami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

Zadania Komisji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie