Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 15:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O ZGROMADZENIU

Skrócony opis dokumentu.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje,

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.631), że do tutejszego urzędu wpłynęło zawiadomienie
o zgromadzeniu planowane na dzień 17 lipca 2019r. w godzinach 10.00 -15.00. Zgromadzenie polegać ma na zamknięciu ruchu pojazdów nakm 53+800 do km 54+100 autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Ruch blokowany ma być przez dwa pojazdy na dwóch pasach zgodnie z następującym harmonogramem (30 minut całkowitej blokady ruchu,
a następnie 15 minut otwarcia ruchu drogowego) :

10.00 – 10.30

10.45 – 11.15

11.30 – 12.00

12.15 – 12.45

13.00 – 13.30

13.45 -14.15

14.30 – 15.00.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

/Mirosław Haniszewski/


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie