Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 czerwca 2017 09:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla mieszkańców. W najbliższych tygodniach, do 28 lipca 2017 r., prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne wyrobów azbestowych metodą "spisu z natury"

Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz udostępnianie osobom ją prowadzącym informacji na temat wyrobów zawierających azbest, również zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA


Gmina Warta Bolesławiecka mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do realizacji zadania pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka, dotycząca osób fizycznych i prawnych


Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.


W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka, dotycząca osób fizycznych i prawnych” wykonane zostaną:


  • pełna inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności;
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego;
  • informacje dla mieszkańców Gminy o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest, m.in. poprzez:

o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy,
o przekazanie informacji na spotkaniach z mieszkańcami.


W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 28 lipca 2017 r., prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania po okazaniu upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz udostępnianie osobom ją prowadzącym informacji na temat wyrobów zawierających azbest, również zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach.


Kontakt telefoniczny:
- przedstawiciel firmy AM Trans Progres sp. z o.o.: 061/656-97-37,
- Urząd Gminy Warta Bolesławiecka: 75/738-95-92, wew. 24.


Za pomoc i zrozumienie dziękujemy

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie