Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 07:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bolesławiec Logistics Centre”, które realizowane będzie w obrębie 0006 Szczytnica na działce ewidencyjnej nr 5/34

Warta Bolesławiecka, dnia 11 czerwca 2019 r.


RZK-VIII.6220.1.2019.8


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGONa podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


ZAWIADAMIA SIĘ


że został zebrany niezbędny materiał dowodowy w związku z prowadzonym na wniosek firmy Goodman Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-120, przy ul. Złotej 59 reprezentowanej przez pełnomocnika – Mashadi Majid Javadzade postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Bolesławiec Logistics Centre”, które realizowane będzie w obrębie 0006 Szczytnica na działce ewidencyjnej nr 5/34 i zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37, § 3 ust. 1 pkt 52 i § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) i należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Jednocześnie informuje się o prawie do zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka 40c, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:00.


Sprawę prowadzi:

Tomasz Kozioł
inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka
tel. 75 738-95-92 wew. 24
e-mail: tomasz.k@wartabol.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie