Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 sierpnia 2019 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

X sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 20 sierpnia 2019r. na godz. 9:00 zwołuje w trybie nadzwyczajnym X sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu na temat podejmowanych działań na rzecz budowy nowych sieci gazociągów na terenie gminy Warta Bolesławiecka.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok.
7. Dyskusja nad możliwościami finansowymi Gminy na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu.


MIEJSCE SESJI: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętroTransmisja sesji Rady Gminy odbędzie się pod adresem:https://www.youtube.com/channel/UCsKwxLQ9-jtVslWe1jWBrQQ/live


Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Sesje Rady Gminy Warta Bolesławiecka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Klauzula w sprawie monitoringu wizyjnego obrad Rady Gminy Warta BolesławieckaPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie