Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2018 11:33 | wersja 8 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

REFERAT ROZWOJU I ZASOBÓW KOMUNALNYCH

pokój nr 14, I piętro

Kontakt: Kamila Kunecka tel. 075 - 738-91-12

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

od godz. 7.3o do godz. 15.3o (od poniedziałku do piątku)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.);

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Termin załatwienia - do miesiąca

Tryb odwoławczy - nie przysługuje

Dokumenty:

- podanie o wypis (wyrys) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- podanie o opinię urbanistyczną o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach miejscowych

Opłaty (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635):

1) od wypisu:

a) do 5 stron - 30zł

b) powyżej 5 stron - 50zł

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł

b) nie więcej niż 200zł

3) poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii - 5,00zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie