Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2019 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

WYNIK POSTĘPOWANIA

Prowadzonego w formie zapytania cenowego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą - Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019.

Warta Bolesławiecka, 14.02.2019r.


ZK.7013.1.2019WYNIK POSTĘPOWANIAProwadzonego w formie zapytania cenowego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą - Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019.


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego do realizacji przedmiotu zamówienia określonego powyżej wybrano ofertę Pana Pawła Bednarskiego, zam. Tomaszów Bolesławiecki, 59-720 Raciborowice Górne, ponieważ jest ofertą ważną i z najniższą ceną.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie