Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lutego 2011 14:17 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Gmina Warta Bolesławiecka udzieliła poręczenia kredytu krótkoterminowego w wysokości 25.000,00zł na kontynuację realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LEADER dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie" w Uboczu

 Termin spłaty kredytu ustalono na 30 grudnia 2011r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie