Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2019 12:17 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty w ramach wykonywanych zadań publicznych Gmina Warta Bolesławiecka prowadzi działalność gospodarczą (gospodarka wodno-ściekowa, zimowe utrzymanie dróg i inne prace porządkowe) oraz działalność z zakresu pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury i sportu poprzez następujące jednostki organizacyjne:


INSTYTUCJE KULTURY

Gminne Centrum Kultury

szczegóły

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

szczegóły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach

szczegóły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej

szczegóły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolny

szczegóły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim

szczegóły

SPÓŁKA SAMORZĄDOWA - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie