Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lutego 2018 13:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

WNIOSEK o udzielenie dotacji dla szkół i przedszkoli

wraz z formularzami rozliczeniowymi - uchwała nr XXXIII/249/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 11 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Warta Bolesławiecka przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2018r. poz. 312

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie