Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2018 13:58 | wersja 21 | Ten dokument ma 0 załączników 0

URZĄD GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

Adres: Warta Bolesławiecka 40c; 59-720 Raciborowice Górne

NIP: 694-10-00-685

REGON: 000544585

Konto: PBS Złotoryja 0/Warta Bolesławiecka 79 8658 1022 2600 0127 2000 0020

Adres skrytki na portalu ePUAP: /52om84quuz/skrytka


WYKAZ KONT BANKOWYCH - wszystkich

WAŻNE: z dniem 01.01.2014 r. zostały uruchomione usługi masowych płatności. W związku z tym nastąpiły zmiany numerów kont do wpłat podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualne numery kont - indywidualne dla każdego - przesyłane są podatnikom na urzędowych rachunkach.


GODZINY URZĘDOWANIA:
- w poniedziałki, środy i czwartki: od 7.30 do 15.30
- we wtorki: od 7.30 do 16.00
- w piątki: od 7.30 do 15.00

centrala telefoniczna:

- 75-738-95-92,

- 75-738-9597,

- 75-738-95-39,

- 75-738-95-73

FAX: 75-738-95-23

e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl


WÓJT GMINY

Mirosław HANISZEWSKI

pokój nr 10 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


SEKRETARZ GMINY

Małgorzata KWIATKOWSKA

pokój nr 11 (wejście przez sekretariat, I piętro)

tel. 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: malgorzata.k@wartabol.pl


REFERAT ROZWOJU I ZASOBÓW KOMUNALNYCH:

Kierownik Referatu:

Janina Szymkiewicz

pokój nr 12-13 (II piętro)

tel. wew. 31 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: janina.s@wartabol.pl


stanowisko ds. geodezji i rolnictwa:

Michał BOJANOWSKI

pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: michal.b@wartabol.pl


stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zarządzania cmentarzami komunalnymi:

Tomasz KOZIOŁ

pokój nr 7 (I piętro)

tel. wew. 24 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: tomasz.k@wartabol.pl


stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

Adrian KULESZA

pokój nr 3a (parter)

tel. wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: adrian.k@wartabol.pl


stanowisko ds. planowania przestrzennego i dróg gminnych:

Kamila KUNECKA

pokój nr 14 (I piętro)

tel. wew. 26 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: kamila.k@wartabol.pl


stanowisko ds. inwestycji i remontów komunalnych::

Mariusz PIRÓG

pokój nr 12-13 (I piętro))

tel. wew. 27 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: mariusz.p@wartabol.pl


stanowisko ds. budów i remontów komunalnych:

Adam AUGUSTYN

pokój nr 3a (parter)

tel. wew. 25 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. zarządzania kryzysowego :

Maciej MARNICKI

pokój nr 17 (II piętro)

tel. wew.13 po wybraniu numerów na centralę: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: maciej.m@wartabol.pl


stanowisko ds. mienia komunalnego:

Marta ZBOROWSKA

pokój nr 15 (I piętro)

tel. wew. 21 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: marta.z@wartabol.pl


ZESPÓŁ DO SPRAW ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH:

stanowiska samodzielne:


stanowisko ds. admin.-biurowych - sekretariat:

Marianna KUBIK

pok. nr 10 (sekretariat I piętro)

tel. centrala Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: urzad@wartabol.pl


stanowisko ds. admin.-gospodarczych i kadr:

Lidia DYJECKA

sekretariat UG pok. nr 28 (II piętro)

tel. wew. 29 po wybraniu nr centrali: 75-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: lidia.d@wartabol.pl


stanowisko ds. oświaty gminnej:

Joanna RYGIEL

pokój nr 22 (II piętro)

tel.wew. 18 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: joanna.d@wartabol.pl


radca prawny

Izabela PAŁKA

pokój nr 21 (II piętro)


ZESPÓŁ DO SPRAW OBYWATELSKICH:

KIEROWNIK Urzędu Stanu Cywilnego

Ewelina CZERKAWSKA

pokój nr 4 (parter)

tel. wew. 19 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

Joanna Rygiel - insp. ds. oświaty gminnej


stanowiska samodzielne:


stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Małgorzata BOJKO

pokój nr 3 (parter)

tel. wew. 15 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. społecznych i działalności gospodarczej:

Elżbieta PIRÓG

pokój nr 19 (II piętro)

tel. wew. 23 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ela.p@wartabol.pl


stanowisko ds. obsługi RG i informacji publicznej:

Lidia ROZDOLSKA

pokój nr 23 (II piętro)

tel. bezpośredni 075-738-95-38

lub wew. 33 po wybraniu numerów tel. na centralę Urzędu 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: lidia.r@wartabol.pl


REFERAT FINANSÓW

Kierownik Referatu

Ewa TAMBUR - Skarbnik Gminy

pokój nr 16 (I piętro)

tel. wew. 22 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: ewa.t@wartabol.pl


stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Krystyna NAJDEK

pokój nr 5 (I piętro)

tel. wew. 16 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Regina KOTOWICZ

pokój nr 6 (I piętro)

tel. wew. 28 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39


stanowisko ds. płac i rozliczeń:

Krystyna SZNICER

pokój nr 6 (I piętro)

tel. wew. 28 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39


stanowisko ds. księgowości podatków i opłat:

Małgorzata KOBYLNICKA

pokój nr 4 (parter)

tel. wew. 17 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Maria MADZIARZ

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73


stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

Katarzyna SUSKA

pokój nr 2 (parter)

tel. wew. 32 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39, 075-738-95-73

e-mail: katarzyna.s@wartabol.pl


stanowisko ds. obsługi kasy:

Danuta BYZDRA

pokój nr 6 (I piętro)

tel. wew. 28 po wybraniu numeru centrali Urzędu: 075-738-95-92, 075-738-95-97, 075-738-95-39

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie