Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 13:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR XXXVII/298/18 z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/298/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017
Na podstawie art.110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2017r., poz. 1769) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie