Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/316/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby i składów osobowych komisji stałych Rady Gminy na okres kadencji 2014-2018

UCHWAŁA NR XXXIX/316/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby i składów osobowych komisji stałych Rady Gminy na okres kadencji 2014-2018


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. W §1 pkt 2 uchwały nr I/4/14 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia liczby i składów osobowych komisji stałych Rady Gminy na okres kadencji 2014-2018 otrzymuje brzmienie:
„§1.2) Komisja Planowania Budżetu i Finansów:
Kulig Ewa – przewodnicząca
Lisiewicz Zenon - członek
Hałuza Tadeusz - członek ”.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie