Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/315/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - Mirosława Haniszewskiego

UCHWAŁA NR XXXIX/315/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - Mirosława Haniszewskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej ustala, co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosława Haniszewskiego z następującymi składnikami:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.700,-
2) dodatek funkcyjny wg grupy - 1.900,-
3) dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.


§ 2. Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie