Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/314/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

UCHWAŁA NR XXXIX/314/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie:
1) Robert KUBUSIAK
2) Michał WARCHOŁ
3) Marcin KOWAL
4) Natalia FEKETE
5) Ewa KULIG
6) Adam MAKSYMCZYK


§ 2. Na Przewodniczągo Komisji powołuje się Roberta Kubusiaka.


§ 3. Do zadań Komisji należy opracowanie projektu nowego statutu Gminy Warta Bolesławiecka, w związku z nowymi regulacjami prawnymi wynikającymi w szczególności z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130).


§ 4. Komisja ulegnie rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia nowego Statutu Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie