Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2018 14:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXIX/311/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Warcie Bolesławieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej

UCHWAŁA NR XXXIX/311/18
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Warcie Bolesławieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Warcie Bolesławieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie