Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 grudnia 2011 13:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XVI/95/11 z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

W wyniku zmian:

1) zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi kwotę 297.357,85  zł z tego;
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 297.357,85 zł

2) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wyniesie kwotę 291.408,00  zł z tego;
- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 275.608,00 zł
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 15.800,00 zł
 
3) zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi kwotę 5.949,85-zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.949,85 zł

Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2011 wynosi:

1.    Dochody budżetu gminy:    22.360.276,43 zł
w tym:
- dochody bieżące:   21.882.073,69 zł
- dochody majątkowe:   478.202,74 zł

2. Wydatki budżetu gminy: 24.430.645,43 zł
w tym:
- wydatki bieżące:    20.972.035,74 zł
- wydatki majątkowe: 3.458.609,69 zł

3. Przychody:  2.070.369,00 zł

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie