Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2018 10:57 | wersja 6 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Stawki opłat za wodę i ścieki

obowiązujące od 01 czerwca 2018r. do 31 maja 2019r. po uwzględnieniu dopłaty do cen dla gospodarstw domowych (zgodnie z uchwałą nr XXVII/202/17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017r. i uchwałą nr XXXIX/302/18 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dopłata do ceny taryfowej wody dla gospodarstw domowych wynosi 0,70 zł netto (0,76 zł brutto)

Dopłata do ceny taryfowej ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 1,75 zł netto (1,89 zł brutto)

*Ceny uwzględniające dopłaty do cen dla gospodarstw domowych przyjęte uchwałą nr XXVII/202/17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017r. i uchwałą nr XXXIX/302/18 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Wójt Gminy informuje, że na stronie BIP Wody Polskie w dniu 24 maja 2018r. ogłoszono taryfy za wodę i ścieki dla gminy Warta Bolesławiecka. Taryfy wchodzą w życie 1 czerwca 2018r.


Decyzja Nr WR.RET.070.39.2018.AR Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Skan Decyzji zatwierdzającej taryfy do pobrania również w " Plikach do pobrania" na tej stronie.


Nowe stawki taryf (netto) przedstawiają się następująco:

(bez dopłat ustalonych uchwałą Rady Gminy nr XXVII/202/17 i uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/302/18)


Taryfa za wodę (ceny netto):

Grupa I - gospodarstwa domowe:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 3,48 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 3,49 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 3,58 zł

Grupa II - pozostali odbiorcy:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 3,67 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 3,70 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 3,79 zł


Taryfy za odprowadzanie ścieków (ceny netto):

Grupa I - gospodarstwa domowe:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 5,08 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 5,20 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 5,33 zł

Grupa II - pozostali:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 5,20 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 5,32 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 5,46 zł


Do stawek jw. należy doliczyć VAT w wysokości 8%Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie