Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 11:01 | wersja 7 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Stawki opłat za wodę i ścieki

obowiązujące od 01 czerwca 2019r. do 31 maja 2020r. po uwzględnieniu dopłaty do cen dla gospodarstw domowych (zgodnie z uchwałą nr VII/57/19 Rady Gminy z dnia 28 maja 2019r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dopłata do ceny taryfowej wody dla gospodarstw domowych wynosi 0,70 zł netto (0,76 zł brutto)

Dopłata do ceny taryfowej ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 1,75 zł netto (1,89 zł brutto)


Cena brutto za 1m3 wody dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu dopłaty jw. wynosi 3,01 zł/m3

Cena brutto za 1m3 ścieków od gospodarstw domowych po uwzględnieniu dopłaty jw. wynosi 3,73 zł/m3

Łącznie za wodę i ścieki od 1m3 brutto 6,74 zł/m3


Cena wody i ścieków dla odbiorców pozostałych pozostaje zgodnie z taryfą ZGK w Lubkowie, zatwierdzoną przez Wody Polskie na okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r. (poniżej)Wójt Gminy informuje, że na stronie BIP Wody Polskie w dniu 24 maja 2018r. ogłoszono taryfy za wodę i ścieki dla gminy Warta Bolesławiecka. Taryfy wchodzą w życie 1 czerwca 2018r.


Decyzja Nr WR.RET.070.39.2018.AR Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Skan Decyzji zatwierdzającej taryfy do pobrania również w " Plikach do pobrania" na tej stronie.


Stawki taryf (netto) przedstawiają się następująco:

(bez dopłat )


Taryfa za wodę (ceny netto):

Grupa I - gospodarstwa domowe:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 3,48 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 3,49 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 3,58 zł

Grupa II - pozostali odbiorcy:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 3,67 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 3,70 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 3,79 zł


Taryfy za odprowadzanie ścieków (ceny netto):

Grupa I - gospodarstwa domowe:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 5,08 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 5,20 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 5,33 zł

Grupa II - pozostali:

1) za okres od 1.06.2018r. do 31.05.2019r.: 5,20 zł

2) za okres od 1.06.2019r. do 31.05.2020r.: 5,32 zł

3) za okres od 1.06.2020r. do 31.05.2021r.: 5,46 zł


Do stawek jw. należy doliczyć VAT w wysokości 8%Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie