Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2019 13:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 36.904.626,69 zł, co stanowi 104,81 % zakładanego planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące wynosiły 35.870.912,88 zł;

- dochody majątkowe 1.033.713,81 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 39.014.062,45 zł co stanowi 94,91 % zakładanego planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 31.633.900,90 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 7.380.161,55 zł.

Deficyt zamknął się kwotą 2.109.435,76 zł na planowaną w kwocie 5.895.762,38 zł, w 2018 r.

Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, stanowiła kwotę 4.237.011,98 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018r. wynosiło kwotę 259.246,28 zł (pożyczka na program wymiany pieców z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie