Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.
2) łącznego bilansu gminy Warta Bolesławiecka sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego gminy,
3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych gminy Warta Bolesławiecka sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.,
4) łącznego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych gminy sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie