Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2019 12:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Warta Bolesławiecka, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz.189).

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr prowadzony jest w Zespole do spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- bezpłatny, otwarty dostęp do zawartości rejestru poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
- wydania odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (pełnego lub skróconego), po złożeniu do organizatora prowadzącego rejestr instytucji kultury wniosku o jego wydanie,
- wglądu do akt rejestrowych oraz ksiąg rejestrowych instytucji kultury w godzinach pracy urzędu.


Dokumenty:
1. Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury
2. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej
3. Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie