Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 maja 2019 15:50 | wersja 13 | Ten dokument ma 15 załączników 15

Publiczne wykazy dot. udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków

Zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2, lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wykaz podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatek w kwocie przewyższającej 500zł.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie