Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 marca 2016 12:36 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Program RODZINA 500 PLUS

Świadczenie wychowawcze będzie zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej. Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 1 (parter) Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, tel. 75 73 89 061

061tawa „Rodzina 500 plus” wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.


Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).


Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.


Uwaga: W Gminie Warta Bolesławiecka świadczenia wychowawcze będzie przyznawał oraz wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 75 73 89 38. Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej odbywać się będzie w pokoju nr 1 (parter) Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu, tak, aby można było sprawnie obsłużyć ok. 1000 wnioskodawców.


Uwaga:
– zgodnie z art. 49 ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.
– GOPS wydaje decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016r., GOPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 30 czerwca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.

Odpowiedzi na typowe pytania znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/#Dla_kogo?

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie