Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 sierpnia 2019 15:05 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka

Zarządzenie SOG.Z.36.2018 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka ze zmianami:

- SOG.Z.62.2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku - zmiana zapisów Rozdziału 05. Rejestr czynności PDOP i wprowadzenie Rozdziału 05A. Rejestr kategorii czynności PDO;

- SOG.Z.25.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku - zmiana Rozdziału 06.Regulamin ODO;

- SOG.Z.42.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku - zmiana i aktualizacja zapisów PPDO.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie