Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2019 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podstawowe kwoty dotacji w roku 2019

dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Warta Bolesławiecka

ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.23.2019
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 15 kwietnia 2019 roku


w sprawie podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczby dzieci
i wskaźnika zwiększającego w roku 2019


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017 poz. 2203) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza:


§ 1.1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 1 dziecko wynosi 8.088,95zł rocznie.
2. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na 1 dziecko wynosi 3.861,67zł rocznie.
3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych wynosi 1,180.


§ 2.1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018r. wynosi 42 w tym 1,00 dziecko niepełnosprawne, 0 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i 0 uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018r wynosi 118, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych, 0 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i 0 uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr SOG.Z.87.2018 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30 października 2018 roku w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczby dzieci i wskaźnika zwiększającego w roku 2018.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT

Mirosław Haniszewski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie